menentukan

Bagaimana Cara Menentukan Ide Pokok?

Bagaimana cara menentukan ide pokok? – ide pokok merupakan topik utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Dalam sebuah paragraf, pasti akan mengandung kalimat utama...
Avatar Meri Puspita
3 min read